Faculty and Staff

Professor:

 • Dr. Kanhaiya Jha (Dean, School of Science)
 • Dr. Jyoti Upadhyaya
 • Dr. Dil Bahadur Gurung (HoD)
 • Dr. Ram Prasad Ghimire (NAST Academician)

Associate Professor:

 • Dr. Rabindara Kayastha

Assistant Professor:

 • Dr. Samir Shrestha
 • Dr. Gokul KC
 • Dr. Saraswati Acharya
 • Mr. Kiran Kumar Shrestha
 • Dr. K. B. Manandhar
 • Dr. Ganga Ram Phaijoo
 • Dr. Khim Bahadur Khatri